Integritetspolicy

Vi på Ment är måna om att vara transparenta och upplevas som ett bolag som vill hjälpa våra användare och kunder, likväl som vi vill handskas med person- och företagsuppgifter på ett medvetet sätt. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig, som besökare.

Personuppgiftsansvarig

Ment är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Personuppgiftsansvarig ser till att du som besökare:

 • Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
 • Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter (vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt godkännande).
 • Kan uppdatera sina uppgifter.
 • Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas.
 • Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
 • Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.
 • Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur & varför detta sker.

Personuppgifter och Cookies

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen; namn, adress, personnummer, e-mail osv. Vid sidan av personuppgifter finns även Cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren (om du inte stängt av cookies) när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll. Cookies är lite speciella då Datainspektionen (som basar över Dataskyddslagen i Sverige) inte beslutat om de räknas till personuppgifter eller ej. Viktigt att förstå: våra cookies är till för att antingen eller i kombination med varandra:

 • Förbättra din besöksupplevelse på vår webbplats
 • Samla in trafikdata som rör surfbeteende, detta är också till för att vi ska kunna dra slutsatser om vad vi kan göra för att förbättra webbupplevelsen

Även om cookies inte juridiskt sett innefattas av Dataskyddslagen om personuppgifter så anser vi att de är så viktiga för din integritet att vi behandlar dem så. Och det är viktigt att vi får lagra dem åt dig! Läs mer nedan om varför.

Varför lagrar Ment dina personuppgifter & cookies?

Hela tanken med Ments webbplats är att leverera en grym upplevelse för våra besökare. Vi värdesätter enkelhet, ett intuitivt gränssnitt och att du som användare snabbt och enkelt förstår och kan dra nytta av vår webbplats och dess funktioner. Vårt syfte är alltid att ge så hög användarnytta till dig som möjligt!

Hur länge lagrar vi Cookies?

Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet, men som längst i tre år efter det att du senast besökte webbplatsen.

När och varför lagrar vi personuppgifter?

När du skapar ett konto (en profil) på Ment så lagras dina personuppgifter. Det rör sig normalt om en koppling till något av dina sociala medier och/eller din e-post. Utöver det lagrar vi din ålder och en tämligen stort variation av yrkesrelaterade parametrar.

De sistnämnda, yrkes parametrarna, är de som visas för företag som letar efter talanger på vår webbplats. Dessa anses alltså vara publika och du publicerar dem för att få större nytta av tjänsten i form av fler jobberbjudanden

Vi lagrar också personuppgifter i det fall du valt att genomföra vårt Karriärtest. Dessa uppgifter visas aldrig för någon annan än dig själv som inloggad användare.

En sammanställning av data från många svarande i karriärtestet kan användas för att ge branschstatistik till användare och företag. Exempelvis rör det som att vi visar: så här ser lönen ut i en viss bransch. Återigen kommer detta inte publiceras så att någon enskild svarandes data går att knyta till den personen eller användaren.

Även som företagsanvändare lagrar vi personuppgifter, detta då varje företagskonto är knutet till en personanvändare i grund och botten. Detta gör vi för att underlätta för dig som företagsanvändare bland annat genom att:

 • Du har en “Glömt lösenord” som blir knuten till dig personligen
 • Ni kan vara flera administratörer i samma företagskonto

Att ge/dra tillbaka medgivande

Vi börjar bara behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom hanteringen.

Du förhindrar vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare så vi hänvisar dig till din webbläsares hjälpavsnitt för att hitta rätt väg.

För att skapa ett konto på Ment behöver du bli medlem. Vill du dra tillbaka detta medlemskap och få hela ditt konto raderat ber vi dig maila: help@ment.career

Att uppdatera sina uppgifter

För att uppdatera dina personuppgifter gör du det antingen i ditt användarkonto på Ment (som inloggad) eller genom att maila oss på help@ment.career

Att bli glömd

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på help@ment.career

Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade

Vi lämnar ej vidare dina uppgifter till annan part. Däremot kan företag hitta din avidentifierade (anonyma) profil via Ment. Därefter väljer företag att upprätta kontakt med dig och vi ger företaget max 3 tillfällen att kontakta dig utan svar. Därefter begränsas företagets möjlighet att skriva till dig igen, till det att du själv väljer att svara.

Det är du själv som väljer om du vill lämna över fler personuppgifter till företaget(n) du för dialog med via Ment. De uppgifter som företaget kan ta del av direkt om dig via Ment är bara de yrkesmässiga parametrar du själv valt att ställa in och visa i tjänsten. Alltså kommer ditt namn, kön, ålder, boendeort eller andra identitetsavslöjande uppgifter inte att lämnas vidare från Ment till företaget. Det gör du i det fall du själv vill det!

Om du vill få de uppgifter vi lagrar om dig skickade till din mail kontaktar du oss på help@ment.career så ordnar vi det.

Kontakta oss

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss direkt: help@ment.career